• 3
    IDÉ-EL AB arbetar både inom svag- och starkströmsområdet
  • 4
    IDÉ-EL AB har stor erfarenhet av att arbeta mot produktion som går i treskift

Senaste nytt

Ny hemsida
Vi arbetar på en ny hemsida som vi hoppas blir klar inom kort.

Välkommen

 

 


IDÈ-EL Ab har mer än 30 års erfarenhet inom sitt verksamhetsområde, men har verkat i sin nuvarande form sedan 1989. Företaget är specialiserat på installationsarbete i fastigheter och industri, och har en omfattande erfarenhet av internationellt arbete. Vi har en utvecklad kvalitets- och miljöförsäkring med tillhörande personalutbildning.

IDÈ-EL AB arbetar både inom svag- och starströmsområdet, från rot till industriservice och ställverk. Vi hanterar även fastighetskommunikation och flertalet nätverksarbeten.
 
IDÈ-EL AB har stor erfarenhet av att arbeta mot produktion som går treskift.
 
 
 

Vår kvalitetspolicy

IDÈ-EL AB Arbetar efter en modell för kvalitetssäkring som har anpassats till
marknadens krav. Syftet är att öka effektivitet och kvalité för att därmed stärka vår konkurrenskraft och minska kostnaderna för våra kunder. Genom en fortlöpande utbildning motiveras vår personal till att upprätthålla och ytterligare förbättra den tradition av kvalitetsmedvetande som alltid kännetecknar vårt företag. Alla anställda och underentreprenörer är alltid ansvariga för kvaliteten på sitt eget arbete.
 
Kvalitetssäkring med egenkontroll är ett konkurrensmedel som ger rationaliseringseffekter och störa kostnadsbesparingar.
 
    •  Rätt kvalitet på utfört arbete
    •  Rätt leveranstid
    •  Bättre lönsamhet
    •  Ökat beställarförtroende
    •  Kvalitétsmedveten personal 
 
I varje god affär finns det alltid mer än en vinnare
 
site created and hosted by skandiaweb